ENERGY MANAGEMENT COMPANY

Increase Size Decrease Size Reset font to default

Политика по ISO 9001

Фродексим ООД работи съгласно внедрената Система за Управление на Качеството, отговаряща на стандарта ISO 9001:2008.

Сертификат на Фродексим ООД за внедрена система за контрол на качеството по стандарт ISO 9000