ENERGY MANAGEMENT COMPANY

Increase Size Decrease Size Reset font to default

Услуги от ФРОДЕКСИМ ООД

Услуги от Фродексим ООД

 

Фродексим ООД предоставя следните услуги:

  • Гаранционно и следгаранционно обслужване на измервателно еталонно и комуникационно оборудване.

  • Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за дистанционно отчитане, за търговски цели, енергиен мениджмънт, работа на свободния пазар на електроенергия и други.

  • Разработка на специализирани решения в областта на електроизмерването.

  • Отчитане и управление на данни за потреблението на електроенергия.

  Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за измерване на ел енергия,с възможност за признаване на отчетените данни от Агенция Митници, за данъчни и акцизни цели.

  Изграждане на табла за измервателни вериги и устройства.

  Изграждане на системи за безчично и отдалечено управление на комутационна апаратура, разединители, мощностни разединители и други.